Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vývoj svetovej literatúry

19. 11. 2009

Literatúra ako umenie

 

Vznik – 8.-9. storočie p.n.l. (lat. litera – písmeno)

 

Základné funkcie umenia:

  • umelecko – estetická
  • vzdelávacia
  • hodnotiaca
  • pretvárajúca
  • zábavná

 

Delenie:

  • vecná – odborná, publicistická, administratívna
  • umelecká – krásna literatúra = beletria

 

 

Literárny systém a literárne podsystémy

 

Literárny systém

 vytvorený z jednotlivých literárnych diel,

 dopĺňaj a kompletizujú ho literárne podsystémy.

 

Literárne podsystémy

 populárna literatúra – literárne diela určené pre nenáročného čitateľa, je založená na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti, charakteristickým znakom je zameranosť na neobčajné životné osudy a hrdinstvá

 dobrodružná literatúra – vyznačuje sa pútavým, dramatickým dejom a silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva

 literatúra faktu – literárny podsystém s prevahou poznávacej funkcie, ocitá sa na rozhraní medzi umeleckou a vecnou literatúrou (životopisné rozprávanie, reportáž, cestopis, literárno – knižné spracovanie a pod.)

 science fiction – súhrn textov s dejom expandovaným do budúcnosti, stvárňujcim udalosti, ktoré sa ešte neodohrali, no sú pravdepodobné podľa doterajšieho a perspektívneho vývoja vedy a techniky, napredovania ľudskej civilizácie

· tvrdákladie dôraz na techniku a vedu

· mäkká  - znamená prienik do psychiky postáv

 literatúra pre deti a mládež – orientuje sa na tvorbu pre vekovo ohraničený okruh čitateľov do 14 – 15 rokov

 slovenský folklór – súhrn ľudovej kultúry, najmä kultúry dedinského človeka

 

 

Svetová, európska a národná literatúra

 

 svetová literatúra – súhrn diel rôznych literatúr, ktoré sa stali spoločným majetkom celého ľudstva

 európska literatúra – súhrn literatúr, ktoré neboli vždy navzájom späté, ale vyrástli zo spoločného ducha

 národná literatúra – súhrn všetkých pôvodných literárnych diel, ktoré napísali autori jedného národného spoločenstva

 

Literárny proces a dejiny literatúry

 

 literárny proces – súbor vývojových premien literatúry, ktoré sa uskutočňujú v konkrétnej historickej situácii

 literárna tradícia

· vo všeobecnosti je to súhrn ustálených zvyklostí, myšlienok a názorov odovzdávaných z pokolenia na pokolenie

· v užšom význame je to ústne odovzdávanie historických správ a slovesných výtvorov,

výber z diel z literárnej minulosti, povýšených na estetické a kultúrne vzory, živé literárne dedičstvo

 literárne druhy – lyrika, epika, dráma

 literárne druhy podľa jazykovej formy – poézia, próza, dráma

 literárne žánre – množina literárnych diel pre ktorú sú príznačné isté spoločné literárne znaky

 dejiny literatúra – zaoberajú sa historickým vývojom literatúry od najstarších čias po súčasnosť

 

Periodizácia literárneho vývoja

 

Staroveká literatúra (3000 p.n.l. – 5. stor.n.l.)

Stredoveká lieratúra (5. stor. – 15. stor.)

Humanizmus a renesancia (14. stor. – 17. stor.)

Barok (16. stor. – 18. stor.)

Klasicizmus a osvietenstvo (17. stor. – 18. stor.)

Romantizmus (koniec 18. stor. – pol. 19. stor.)

Realizmus (1875 – 1918)

Literárna moderna (80. roky 19. stor. – 20. roky 20. stor.)

Medzivojnová literatúra (1918 – 1945)

Literatúra po roku 1945

 

 

Periodizácia slovenského literárneho vývoja

 

I. Staršia slovenská literatúra (800 – 1780):

Stredoveká literatúra (800 – 1500)

Humanistická a renesančná literatúra (1500 – 1650)

Baroková literatúra (1650 – 1780)

 

II. Novodobá slovenská literatúra (1780 – 1905):

Klasicizmus (1780 – 1830)

Preromantizmus a romantizmus (1830 – 1850)

Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850 – 1875)

Realizmus (1875 – 1905)

 

III. Slovenská literatúra 20. storočia (od r. 1905):

Slovenská literárna moderna (1905 – 1918)

Medzivojnová literatúra (1918 – 1945)

Literatúra po 2. svetovej vojne (1945 – 1989)

Súčasná slovenská literatúra (od r. 1989)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář